HomeWorld heritage map/Tentative listWorld heritage map/Tentative list

World heritage map/Tentative list

World heritage map/Tentative list

แผนที่มรดกโลก
ic_map_05

แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติในประเทศไทย

แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทยที่ได้รับการจารึกในบัญชีมรดกโลกมี 2 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง และพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่


ic_map_04 แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย

ประเทศไทยมีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการจารึกในบัญชีมรดกโลก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List)  ของศูนย์มรดกโลก ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 6 แหล่ง  ได้แก่

  • เส้นทางเชื่อมต่อทางวัฒนธรรม ปราสาทหินพิมายกับศาสนสถานที่เกี่ยวข้อง  ปราสาทหินพนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ำ  (Phimai, its Cultural Route and the Associated Temples of Phanomroong and Muangtam)
  • วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดพระบรมธาตุ) จังหวัดนครศรีธรรมราช  (Wat Phra Mahathat Woramahawihan, Nakhon Si Thammarat)
  • อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี (Phu Phrabat Historical Park)
  • พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน (Kaeng Krachan Forest Complex (KKFC))
  • อนุสรณ์สถาน แหล่งต่าง ๆ  และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่  นครหลวงของล้านนา
  • พระธาตุพนม กลุ่มสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง

Share With: